Lịch thi tháng 01/2007

56 Nguyễn Chí Thanh

JANUARY 2007 EXAM SCHEDULE

DateStart TimeFinish TimeLocationClassSem Exam Name
04/0117:4518:30Lab 1C0405LYear 2* T12: Web Services & Security Theory
18/0117:4518:30Lab 1C0410LYear 2* T10: Advanced.Net Theory
22/0117:4519:45Lab 3Year 2* T11: Advanced.Net Practical
10/0119:4520:30Lab 1C0411MYear 2* T8: ASP.NET & Webforms Theory
13/0119:4521:45Lab 1Year 2* T9: ASP.Net & Webforms Practical
12/0110:0010:45Lab 1C0412HYear 2* T4: Core XML Theory
12/0117:4518:30Lab 1C0412LYear 2* T5: Intro.Net & C# Theory
20/0108:0011:30Great HallC0507GSem 2Project Evaluation
03/0117:4519:45Lab 3C0508LSem 2Test T7: Winforms Practical
02/0119:4520:30Lab 1C0509MSem 2Test T5: .Net & C# Theory
30/0119:4520:30Lab 1Sem 2Test T6: Winforms Theory
27/0115:4516:30Lab 1C0510KSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
31/0115:4517:45Lab 1Sem 2Test T4: Java Simplified II Practical
09/0108:0008:45Lab 1C0511GSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
12/0108:0010:00Lab 1Sem 2Test T4: Java Simplified II Practical
29/0115:4516:30Lab 1C0511KSem 2Test T5: .Net & C# Theory
04/0119:4520:30Lab 1C0512MSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
08/0119:4521:45Lab 1Sem 2Test T4: Java Simplified II Practical
17/0110:0010:45Lab 1C0608HSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
20/0110:0012:00Lab 1Sem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
09/0119:4520:30Lab 1C0608MSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
12/0119:4521:45Lab 1Sem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
19/0117:4518:30Lab 1C0612LSem 1Test T1: CF Theory
05/0117:4519:45Lab 1RetakeSem 1Year 1 (ACCP 2003)
12/0117:4519:45Lab 1Sem 1Year 1 (ACCP 2003)
20/0108:0011:30Great HallT0512HITTProject Evaluation
08/0110:0010:45Great HallT0607HHK2Test T4: HDJ & DWMX Theory
12/0110:0012:00Lab 1HK2Test T5: HDJ & DWMX Practical
17/0117:4518:30Great HallT0608LSem 1Test T4: HDJ & DWMX Theory
20/0117:4519:45Lab 1Sem 1Test T5: HDJ & DWMX Practical
30/0114:0014:45Great HallT0610IITTTest T2: C Theory
06/0119:4520:30Great HallT0611MITTTest T1: CF Theory

 

19 Nguyễn Trãi

ACADEMIC PLAN FOR 01/2007

NoDateStart
Time
Finish
Time
LocationBatchSemestreModule
102/0120:3021:15Lab 3C0510MSem 2Test T5: .Net & C# Theory
202/0119:4520:30Lab 1C0607MSem 1Test T6: SQL 1 Theory
303/0117:4519:45Lab 1C0610LSem 1Test T3: C Practical
404/0114:0014:45Class 2T0610ISem 2Test T2: C Theory
506/0113:3015:30Lab 1T0610ISem 2Test T3: C Practical
606/0113:30 Class 2T0604LSem 1Project Evaluation
709/0110:0010:45Lab 1C0511HSem 2Test T1: Java Simplified I Theory
810/0108:0008:45Lab 3C0408GYear 2* T10: Advanced.Net Theory
910/0117:4518:30Lab 3C0505LSem 3Test T1: XML Theory
1012/0108:0008:45Lab 1C0611GSem 1Test T1: CF Theory
1112/0109:3011:30Lab 1C0511HSem 2Test T2: Java Simplified I Practical
1213/0108:0010:00Lab 3C0408GYear 2* T11: Advanced.Net Practical
1313/0114:00 class 1C0605GSem 1Project Evaluation
1413/0114:00 Class 1C0506MSem 2Project Evaluation
1515/0117:4518:30Class 3N0612LACNACIT-Test
1615/0110:0010:45Class 1C0609PHSem 1Test T2: C Theory
1717/0115:4516:30Lab 3C0411KYear 2      Test T5: Adv.Net Theory
1818/0117:4518:30Lab 1C0608LSem 1Test T6: SQL 1 Theory
1919/0117:4518:30Lab 1C0410LYear 2* T10: Advanced.Net Theory
2019/0109:3011:30Lab 1C0609PHSem 1Test T3: C Practical
2120/0119:3020:15Class 3N0609MACNAW2K3E- Test
2220/0115:4517:45Lab 3C0411KYear 2Test T6: Adv.Net Practical
2322/0117:4518:30Lab 1C0512LSem 2Test T3: Java Simplified II Theory
2422/0108:0008:45Class 2T0608GSem 1Test T6: SQL 1 Theory
2523/0117:4519:45Lab 1C0410LYear 2* T11: Advanced.Net Practical
2625/0117:4519:45Lab 1C0512LSem 2Test T4: Java Simplified II Practical
2727/0114:00 Class 2C0509KSem 2Project Evaluation
2830/0119:4520:30Lab 1C0510MSem 2Test T6: Winforms Theory
2930/0120:3021:15Lab 2C0607MSem 1Test T7: SQL 2 Theory
3030/0110:0010:45Class 1T0603HSem 3Test T7: SQL 2 Theory
3131/0119:3020:15Class 3N0606MACNAW2K3I- Test
3231/0119:4520:30Lab 1C0603MSem 2Test T1: Java Simplified I Theory

 

Chú ý :
 * Đối với học viên thi lại:
   – Các bạn học viên chưa đỗ trong các kỳ thi trước cần đăng ký thi lại với Giáo vụ trước 2 ngày diễn ra kỳ thi của các lớp tiếp theo.
 * Đối với các lớp bảo vệ Project:
   – Các nhóm nộp tài liệu Project cho Giáo vụ ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project
   – Nhận bàn giao máy từ bộ phận Quản trị mạng và hoàn thành việc cài đặt Project ít nhất trước hai ngày bảo vệ Project.
   – Project của ITT và Sem1 ACCPđược phép bảo vệ chung.