Lịch thi lại Tháng 9/2010

 

Các bạn học viên thân mến,

Từ ngày 01/10/2009, Nhà trường tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

LỊCH THI LẠI THÁNG 09/2010

Tại 56 Nguyễn Chí Thanh:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

                 Môn

07/09

17:45

19:45

Các môn Sem 1, Java

10/09

17:45

19:45

Các môn SQL, .Net

14/09

15:45

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

21/09

17:45

19:45

Các môn Sem 1, Java

25/09

17:45

19:45

Các môn SQL, .Net

30/09

15:45

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

Tại 19 Nguyễn Trãi:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

                 Môn

11/09

13:00

15:30

ACNA Practical

17/09

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCP i7.1

22/09

15:45

17:45

Java &.Net (ACCP i7.1)

25/09

17:45

19:45

Practical ghép ACCP 2003 & 2005

30/09

17:45

18:30

ACCP 2003, ACCP 2005 Theory + ACNA Theory

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo