• Post category:Lịch thi

LỊCH THI LẠI THÁNG 7/2017

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

4-Jul

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

5-Jul

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

8-Jul

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

13-Jul

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

18-Jul

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

26-Jul

17:30

Các môn thực hành ACCP

 

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!