• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 7/2015 để các bạn đăng ký dự thi. 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

14-Jul

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

17-Jul

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

18-Jul

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

22-Jul

17:30

Các môn thực hành ACCP

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo