Lịch thi lại tháng 7/2014

NgàyBắt đầuKết thúcĐịa điểmKỳ họcMôn
7-Jul8:15 LabACCP, ACNACác môn lý thuyết ACCP, ACNA
17-Jul8:15 LabACCPCác môn thực hành ACCP
19-Jul13:30 Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA
22-Jul13:30 LabACCP, ACNACác môn lý thuyết ACCP, ACNA
25-Jul8:15 LabACCPCác môn thực hành ACCP
28-Jul13:30 Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA