Lịch thi lại tháng 7/2010

Các bạn học viên thân mến,

Từ tháng 01/10/2009, Trường sẽ tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

 

Tại 56 Nguyễn Chí Thanh :

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

                                Môn

10/07

17:45

19:45

Các môn thực hành Sem 1, SSDO

14/07

16:00

19:45

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

17/07

17:45

19:45

Các môn thực hành Java, .Net

21/07

16:00

19:45

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

24/07

17:45

19:45

Các môn thực hành Java, .Net

26/07

17:45

19:45

Các môn thực hành Sem 1, SSDO

 

Tại 19 Nguyễn Trãi:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

                                   Môn

17/07

13:00

15:30

ACNA Practical

24/07

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1

29/07

15:45

17:45

Java &.Net (ACCPi 7.1)

30/07

17:45

18:30

ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory

31/07

17:45

19:45

Practical ghép ACCP 2003&2005

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!