• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 6/2015 để các bạn đăng ký dự thi. 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

04-Jun

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

11-Jun

10:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

16-Jun

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-Jun

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

20-Jun

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

24-Jun

17:30

Các môn thực hành ACCP

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo