• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo thông báo lịch thi lại tháng 5/2015 để các bạn đăng ký dự thi. 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

07-May

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

12-May

10:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

16-May

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-May

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

20-May

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

27-May

17:30

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo