• Post category:Lịch thi

LỊCH THI LẠI THÁNG 4/2017

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

7-Apr

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

11-Apr

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

14-Apr

19:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

15-Apr

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

18-Apr

18:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

21-Apr

17:30

Các môn thực hành ACCP

 

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

Phòng Đào tạo