Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

5-Feb

10:00

Các môn thực hành ACCP

Retake

7-Feb

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

12-Feb

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo