Lịch thi lại Tháng 2/2011

Nhà trường tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

Tại 56NCT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

16/02

17:45

19:45 

 Các môn thực hành Sem 1, Java

21/02

17:45

19:45 

 Các môn thực hành SQL, .Net

24/02

14:00

 

 Các môn lý thuyết ACCP i7.1

 

Tại 19 Nguyễn Trãi:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

18/02

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1

23/02

15:45

16:30

Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1

25/02

15:45

17:45

Java &.Net (ACCPi 7.1)

26/02

13:30

16:00

ACNA Practical

26/02

17:45

18:30

ACCP2003 + ACCP 2005 Theory& ACNA Theory

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!