• Post category:Lịch thi
Lớp Ngày Bắt đầu Môn
Retake 5-Dec 10:00 ACCP Practical
Retake 10-Dec 13:30 ACCP, ACNA, English Theory
Retake 15-Dec 10:00 ACCP Practical
Retake 20-Dec 13:30 ACCP, ACNA, English Theory
Retake 25-Dec 10:00 ACCP Practical
Retake 30-Dec 13:30 ACNA Practical

 

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!