• Post category:Lịch thi

Các bạn học viên thân mến,
Từ  01/10/2009, Trường sẽ tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

Cụ thể, tại 56NCT:

Tháng 12/2009

Kỳ thi lại dành cho ACCP i7.1/ ACCP CLC:

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
477 07/12/2009 15:45 16:30 Lab 4 Retake   HDJ Theory (CLC & ACCP)
478 07/12/2009 16:30 17:15 Lab 4 Retake   WFC# Theory (CLC & ACCP)
479 07/12/2009 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Thi ghép Sem 1 và SSDO Practical (ACCP i7.1,CLC)
487 14/12/2009 17:45 18:15 Lab 2 Retake   PCS Theory (CLC)
488 14/12/2009 18:30 19:40 Lab 2 Retake   DCJ & DBSJ Theory (CLC)
489 14/12/2009 19:45 20:45 Lab 2 Retake   SSDO Theory (CLC & ACCP)
493 17/12/2009 13:30 14:00 Lab 4 Retake   RDBMS Theory (CLC)
498 19/12/2009 17:45 19:45 Lab 2 Retake   Thi ghép Java & .Net Practical (ACCP i7.1, CLC)
503 22/12/2009 15:45 16:30 Lab 3 Retake   C Theory (ACCP)
504 22/12/2009 17:45 18:15 Lab 3 Retake   CF (CLC)
505 22/12/2009 18:30 19:15 Lab 3 Retake   CF (ACCP)
522 30/12/2009 15:45 16:30 Lab 3 Retake   AASP Theory (CLC & ACCP)
523 30/12/2009 17:00 17:45 Lab 3 Retake   ASPN Theory (ACCP)

Kỳ thi lại dành riêng cho ACCP / ITT 2005:

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
517 28/12/2009 17:45 19:45 Lab 3 Retake   Thi ghép Java & .Net Practical (ACCP 2005, ITT 2005)

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website https://aptech.vn và website nội bộ. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo