• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi – Aptech thông báo lịch thi lại học viên tháng 1/2015, các bạn chú ý đăng kí đúng thời hạn.

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

5-Jan

10:00

ACCP Practical

Retake

10-Jan

15:30

ACCP, ACNA, English Theory

Retake

15-Jan

10:00

ACCP Practical

Retake

20-Jan

15:30

ACCP, ACNA, English Theory

Retake

26-Jan

10:00

ACCP Practical

Retake

30-Jan

13:30

ACNA Practical

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo