• Post category:Lịch thi

Các bạn học viên thân mến,
Từ tháng 01/10/2009, Trường sẽ tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

Tại 56 Nguyễn Chí Thanh:

Ngày Bắt  đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Môn
11-01-09 15:45 17:45 Lab 4 Retake  Các môn Sem 1 Practical
22-01-09 19:45 21:45 Lab 4 Retake  Các môn Java & .Net Practical (ACCP 2005)
02-01-09 15:45 17:45 Lab 4 Retake  Các môn Java & .Net Practical (ACCP i7.1, CLC)
19-01-09 15:45 19:45 Lab 4 Retake  Các môn lý thuyết (ACCP i7.1, CLC) & English
06-01-09 17:45 19:45 Lab 4 Retake  Các môn lý thuyết (ACCP 2005)
14-01-09 17:45 19:45 Lab 4 Retake  Các môn Sem 1 Practical
15-01-09 17:45 19:45 Lab 4 Retake  Các môn Java & .Net Practical (ACCP 2005)
11-01-09 17:45 19:45 Lab 4 Retake  Các môn Java & .Net Practical (ACCP i7.1, CLC)

Tại 19 Nguyễn Trãi:

Ngày Bắt  đầu Kết thúc Địa điểm Khóa Môn 
08-01-09 13:00 15:30 ACNA 2 ACNA ACNA Practical
22-01-09 17:45 19:45 Lab 3 ACCP Practical Sem 1 ACCP i7.1 (HDJ,EPC,RDBMS)
25-01-09 17:45 19:45 Lab 3 ACCP Practical Sem 2 ACCP i7.1 (Java&GAJ,DCJ)
27-01-09 17:45 18:30 Lab 3 ACCP Theory Sem 2 ACCP i7.1 (XML,Java&GAJ)
28-01-09 17:45 18:30 Class 3 ACCP Thi lý thuyết Tiếng Việt
30-01-09 17:45 19:45 Lab 3 ACCP Practical ghép ACCP 2003&2005

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn và website nội bộ. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo