• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi lại các môn học được tổ chức trong tháng 11 để các bạn học viên đăng ký.

Ngày

Bắt đầu Môn
5-Nov 8:30 Các môn thực hành ACCP
10-Nov 13:30 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
15-Nov 8:30 Các môn thực hành ACCP
20-Nov 13:30 Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
25-Nov 8:30 Các môn thực hành ACCP
28-Nov 13:30 Các môn thực hành ACNA

Chúc các bạn thi tốt!