Lịch thi lại Tháng 11/2010

THÔNG BÁO:

LỊCH THI LẠI THÁNG 11/2010

Tại 56NCT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

01/11

17:45

19:45

Các môn thực hành Sem 1, Java

08/11

17:45

19:45

Các môn thực hành SQL, .Net

09/11

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

16/11

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

23/11

17:45

19:45

Các môn thực hành Sem 1, Java

24/11

17:45

19:45

Các môn thực hành SQL, .Net

 

Tại 19NT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

06/11

13:00

15:30

ACNA Practical

16/11

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1

17/11

15:45

16:30

Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1

20/11

13:00

15:30

ACNA Practical

22/11

15:45

17:45

Java &.Net (ACCPi 7.1)

27/11

17:45

18:30

ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory

30/11

17:45

19:45

Practical ghép ACCP 2003&2005

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

 

Phòng Đào tạo