Lịch thi lại Tháng 10/2010

           

Tại 56NCT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

01/10

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

04/10

17:45

19:45

Các môn Sem 1, Java

15/10

17:45

19:45

Các môn SQL, .Net

22/10

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

29/10

17:45

19:45

Các môn Sem 1, Java

30/10

17:45

19:45

Các môn SQL, .Net

 

Tại 19NT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

09/10

13:00

15:30

ACNA Practical

16/10

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1

18/10

15:45

16:30

Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1

22/10

15:45

17:45

Java &.Net (ACCPi 7.1)

28/10

17:45

18:30

ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNA Theory

30/10

17:45

19:45

Practical ghép ACCP 2003&2005

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo