Lịch thi lại tháng 05/2011

 

Các bạn học viên thân mến,

Từ tháng 01/10/2009, Trường sẽ tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

 

Tại 56NCT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

05/05

08:30

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

13/05

17:45

19:45

Các môn thực hành C, HDJ (Sem 1)

09/05

17:45

19:45

Các môn thực hành SQL, .Net (Sem 1, Sem 2 ,Sem 3)

18/05

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

25/05

17:45

19:45

Các môn thực hành Java (Sem 2 & Sem 4)

27/05

17:45

19:45

Các môn thực hành SQL, .Net (Sem 1, Sem 2 ,Sem 3)

26/05

17:45

19:45

Các môn thực hành C, HDJ (Sem 1)

05/05

17:45

19:45

Các môn thực hành Java (Sem 2 & Sem 4)

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

 

 

Phòng Đào tạo