Lịch thi lại Tháng 01/2011

                                                                      LỊCH THI LẠI THÁNG 01/2011 

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

Thi tại 56 NCT:

03/01

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

08/01

17:45

19:45

Các môn thực hành Sem 1, Java

10/01

17:45

19:45

Các môn thực hành SQL, .Net

14/01

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

18/01

17:45

19:45

Các môn thực hành Sem 1, Java

22/01

17:45

19:45

Các môn thực hành SQL, .Net

 

Thi tại 19 Nguyễn Trãi:

 

       12/01

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1

14/01

15:45

16:30

Các môn lý thuyết sem 1 ACCPi7.1

15/01

13:30

16:00

ACNA Practical

20/01

15:45

17:45

Java &.Net (ACCPi 7.1)

22/01

17:45

18:30

ACCP2003, ACCP2005 Theory + ACNATheory

29/01

17:45

19:45

Practical ghép ACCP 2003&2005

Chúc các bạn thi tốt!