Phòng Đào tạo xin thông báo lịch thi lại tháng 9/2015 của học viên, mời các bạn cập nhật!

Lớp

Ngày

Bắtđầu

Môn

Retake

4-Sep

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

8-Sep

14:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

12-Sep

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

14-Sep

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-Sep

16:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

25-Sep

17:45

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn thi tốt!

PHÒNG ĐÀO TẠO