• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 6/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

3-Jun

17:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

7-Jun

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

16-Jun

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

18-Jun

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

20-Jun

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

24-Jun

17:45

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo