• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 4/2016. Mời các bạn chú ý cập nhật!

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

04-Apr

17:45

Các môn thực hành ACCP

Retake

08-Apr

17:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

12-Apr

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

21-Apr

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-Apr

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

25-Apr

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo