• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi lại của các bạn học viên trong tháng 4, các bạn chú ý lịch để đăng ký thi.

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

7-Apr

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

11-Apr

10:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

14-Apr

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

18-Apr

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

21-Apr

17:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

25-Apr

13:30

Các môn thực hành ACNA

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo