• Post category:Lịch thi

Phòng Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 3/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

7-Mar

17:45

Các môn thực hành ACCP

Retake

11-Mar

17:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

15-Mar

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

17-Mar

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

19-Mar

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

21-Mar

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

PHÒNG ĐÀO TẠO