Lịch thi lại học viên Tháng 3 / 2011

Nhà trường  tổ chức lịch thi lại Retake cho toàn bộ các chương trình ACCP 2003, ACCP 2005, và ACCP i7.1.

 

Tại 56NCT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

09/03

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

10/03

17:45

19:45 

Các môn thực hành Sem 1, Java

14/03

17:45

19:45  

Các môn thực hành SQL, .Net

16/03

14:00

 

Các môn lý thuyết ACCP i7.1

21/03

17:45

19:45 

Các môn thực hành Sem 1, Java

22/03

17:45

19:45 

Các môn thực hành SQL, .Net

 

Tại 19NT:

Ngày

Bắt đầu

Kết thúc

Môn

10/03

17:45

19:45

Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1

12/03

13:30

16:00

ACNA Practical

17/03

15:45

16:30

Các môn lý thuyết sem 1 của India

18/03

15:45

16:30

Các môn lý thuyết ACCPi7.1

23/03

15:45

17:45

Java &.Net (ACCPi 7.1)

25/03

17:45

18:30

ACCP2003 + ACCP 2005 Theory& ACNA Theory

26/03

17:45

19:45

ACCP 2003 + ACCP 2005 Practical

 

Lưu ý:  Lịch thi tháng tiếp theo sẽ được thông báo vào ngày 15 hàng tháng trên bảng tin, website aptech.vn. Các bạn lưu ý để cập nhật thông tin kịp thời.

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!