Phòng Đào tạo Trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 2/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

20-Feb

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

27-Feb

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo