Phòng Đào tạo trường Hanoi-Aptech xin thông báo lịch thi lại học viên tháng 1/2016. Các bạn chú ý cập nhật!

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

11-Jan

17:45

Các môn thực hành ACCP

Retake

15-Jan

17:45

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

19-Jan

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

21-Jan

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

23-Jan

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

25-Jan

15:30

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo