• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo thông báo lịch thi lại của học viên tháng 11/2015, các bạn chú ý câp nhật!

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

5-Nov

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

12-Nov

14:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

14-Nov

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

19-Nov

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

24-Nov

16:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

27-Nov

17:45

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo