Lịch thi học viên Tháng 9/2010

Lịch thi học viên Tháng 9/2010

 

56 Nguyễn Chí Thanh      
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
384A 01/09 07:30 09:30 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T2: Java Practical
414 01/09 17:45 19:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
389A 03/09 07:30 08:15 Lab A0910G Sem 2 Test T3: XML Theory
407 03/09 08:30     Retake – HV HV – Sem 1 C Practical
408 03/09 14:00     Retake – HV HV – Sem 1 C Practical
416 03/09 17:45 19:45 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
450 04/09 07:30   Class Retake   Project Evaluation
418 04/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
456 04/09 13:30   Class 1 FC's   Project Evaluation
417 04/09 18:00 18:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
421 06/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
421 06/09 17:30 20:30 Class 2 Entry   Entry Exam
422 07/09 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn Sem 1, Java
415A 08/09 10:15 11:00 Class 3 T1003H Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
423 08/09 17:45 19:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
420A 09/09 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
451 09/09     HV Retake – HV HV – Sem 1 HDJ Theory
424A 10/09 07:30 09:30 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
449 10/09 07:30 08:15 Class T1008G Sem 1 Test T1: CF Theory
419A 10/09 09:30 11:30 Lab 3 T1003H Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
425 10/09 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn SQL, .Net
452 10/09     HV Retake – HV HV – Sem 1 HDJ Practical
427 14/09 15:45   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
428 14/09 19:45 20:30 Lab C0908M Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
426A 15/09 09:30 10:15 Lab 1 A0809H Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
431 15/09 19:45 20:30 Lab A0909M Sem 2 Test T3: XML Theory
457 17/09 09:30 10:15 Class T1009H Sem 1 Test T1: CF Theory
433 17/09 19:45 21:45 Lab C0908M Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
455 18/09 08:00     A0811H   eProject Evaluation
455 18/09 08:00     Retake   Project Evaluation
430A 18/09 09:30 11:30 Lab 1 A0809H Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
458 18/09 15:45 Lab   Retake -1 Sem 1 Test T3: C Practical
434 18/09 19:45 20:30 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
438 21/09 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn Sem 1, Java
453 21/09     HV Retake – HV HV – Sem 1 RDBMS Theory
429B 22/09 08:00 09:00 Lab 1 A0909G Sem 2 Test T1: Java Theory
440 22/09 15:45 16:30 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
439 22/09 19:45 21:45 Lab 1 C1004M Sem 1 Test T5: HDJ & DW8 Practical
441 23/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
442A 23/09 10:15 11:15 Class 3 T1003H Sem 1 Test E1: English
454A 23/09 13:00   HV Retake – HV HV – Sem 1 RDBMS Practical
459 25/09 07:30     HVKTQS HV – Sem 1 Project Evaluation
435B 25/09 07:30 09:30 Lab 1 A0909G Sem 2 Test T2: Java Practical
444 25/09 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
445 25/09 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
446 25/09 17:45 19:45 Lab Retake   Các môn SQL, .Net
437B 27/09 15:45 16:30 Lab A0810K Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
432C 27/09 17:45 18:30 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
460 29/09 17:45 18:30 Lab C1008L Sem 1 Test T1: CF Theory
443B 30/09 15:45 17:45 Lab A0810K Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
448 30/09 15:45   Lab Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
436C 30/09 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
19 Nguyễn Trãi         
211 03/09 13:30 14:15 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
213 03/09 07:30 08:15 Class 3 N0912G ACNA Test T6: E2K3M Theory
214 04/09 17:45 18:30 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T1: Windows Forms With C# Theory
215 04/09 07:30 09:30 Lab 1 A1005G Sem 1 Test E1: English Test
216 04/09 13:30 15:30 Lab 1 C0911I Sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
212A 06/09 19:45 20:30 Class 3 N0910M ACNA Test T6: E2K3M Theory
218 06/09 07:30 10:00 Lab ACNA N0912G ACNA Test T7: E2K3M Practical
217A 08/09 13:00 15:30 Lab ACNA N0910M ACNA Test T7: E2K3M Practical
220 08/09 17:45 19:45 Lab 2 C0808L Sem 3 Test T2: Windows Forms With C# Practical
223 10/09 07:30 08:15 Lab 1 A1005G Sem 1 Test T1: CF Theory
225 11/09 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA practical
226 13/09 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
219A 14/09 19:45 20:30 Lab 1 A0808M Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
222A 14/09 09:30 10:15 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
228 14/09 07:30 08:15 Lab 1 C0710PG  Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
229 14/09 07:30 08:15 Class 3 T1006G Sem 1 Test T2: C Theory
224A 15/09 19:45 20:30 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T4: HDJ & DWMX Theory
231 15/09 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
244 15/09 17:30 20:30 Class 1 Entry   Entry Exam
243 15/09 15:45 16:30 Class 2 Retake ACNA ACNA Theory
232 16/09 07:30 09:30 Lab 3 T1006G Sem 1 Test T3: C Practical
221A 17/09 19:45 21:45 Lab 1 A0808M Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
227A 17/09 09:30 11:30 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
233 17/09 07:30 09:30 Lab 1 C0710PG  Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
234 17/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACNA Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
230A 18/09 19:45 21:45 Lab 1 A0911M Sem 1 Test T5: HDJ & DWMX Practical
235 18/09 13:00   Class 1 A0910K Sem 1 Project Evaluation
236 20/09 19:45 20:30 Lab1 C1007M Sem 1 Test T2: C Theory
237 22/09 15:45 17:45 Lab 3 Retake ACNA Java &.Net Practical ( ACCPi7.1)
238 23/09 19:45 21:45 Lab1 C1007M Sem 1 Test T3: C Practical
239 25/09 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACNA ACCP 2003 & ACCP 2005 Practical
240 25/09 13:00     C0709M Sem 4 Project Evaluation
242 28/09 07:30 08:15 Class 3 N1007G ACNA Test T1: CIT Theory
241 30/09 17:45 18:30 Class 3 Retake ACNA ACCP 2003, ACCP2005 & ACNA Theory