Lịch thi học viên Tháng 9 / 2011

Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
418A 01/09 07:30   19NT T1011K Sem 1 Project Evaluation
446 01/09 15:00   HV HVKTQS -K2 Sem 1 C Theory
447 01/09 15:00   HV HVKTQS -K2 Sem 1 C Practical
448 05/09 07:30 09:30 19NT A0909G Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
450 05/09 15:00   HV HVKTQS-K1 Sem 2 XML Theory
451 06/09 07:30 09:30 19NT A0910G Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
452 06/09 17:45 18:30 19NT C0810L Sem 4 Test T1: WPSJ Theory
453 07/09 17:45 18:30 19NT C1008L Sem 2 Test T1: Java Theory
492 09/09 15:45 16:30 19NT T1106K Sem 1 Test T1: CF Theory
455 09/09 17:45 19:45 19NT C0810L Sem 4 Test T2: WPSJ Practical
456 10/09 17:45 19:45 19NT C1008L Sem 2 Test T2: Java Practical
454A 14/09 09:30 10:15 19NT A0811H Sem 4 Test T3: WAJS Theory
458 16/09 08:30   HV C0905QG Sem 3 AASP Theory
460 16/09 10:00   HV C0904QH Sem 3 AASP Theory
461 16/09 14:00   HV C0903QG & C0901QI Sem 3 AASP Theory
462 16/09 16:00   HV C0902QK Sem 3 AASP Theory
457A 17/09 07:30 08:15 19NT C0906G Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .NET + AFSS Theory
464 17/09     19NT C1003H Sem 2 eProject Evaluation
465 17/09     19NT A0902M Sem 3 eProject Evaluation
467 17/09     HV HVKTQS -K2 Sem 1 HDJ Theory
468 17/09     HV HVKTQS -K2 Sem 1 HDJ Practical
469 19/09 07:30   HV C0904QH Sem 3 AASP Practical
470 19/09 10:00   HV C0905QG Sem 3 AASP Practical
471 19/09 13:00   HV C0902QK Sem 3 AASP Practical
472 19/09 16:00   HV C0903QG & C0901QI Sem 3 AASP Practical
459A 20/09 09:30 10:15 19NT C1009H Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
463A 21/09 07:30 09:30 19NT C0906G Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .NET + AFSS Practical
474A 21/09 13:30 14:15 19NT C1008I Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
473A 23/09 09:30 11:30 19NT C1009H Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
478 24/09 07:30   HV HVKTQS-K1 Sem 2 SSDO Theory
479 24/09 09:00   HV HVKTQS-K1 Sem 2 SSDO Practical
477A 24/09 13:30 15:30 19NT C1008I Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
475A 24/09 19:45 20:30 19NT C1004M Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
493 24/09     19NT C1005I Sem 2 eProject Evaluation
480A 28/09 19:45 21:45 19NT C1004M Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
488 29/09 09:30 10:15 19NT C0912H Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
485B 29/09 13:30 14:15 19NT C1008I Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
476B 30/09 07:30 08:15 19NT C1008G Sem 2 Test T8: Programming in C# Theory
484A 30/09 17:45 18:30 19NT C0810L Sem 4 Test T3: WAJS Theory
491 30/09 17:45 18:30 19NT A0810L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory