Lịch thi học viên tháng 8/2014

224CN1402M1-Aug19:3020:15ClassACNATest T4: 2K8I Theory
248C1309H4-Aug9:3010:00LabSem2Test T4: Java II Theory
249Entry5-Aug8:30ClassACCPGMAT, English
250Retake5-Aug8:15LabACCPCác môn thực hành ACCP
225CN1402M5-Aug13:3016:00LabACNATest T5: 2K8I Practical
251A1109L6-Aug17:3018:15LabSem4Test T3: WAJS Theory
252C1309H6-Aug9:3011:30LabSem2Test T5: Java II Practical
253A1403M7-Aug19:3020:15LabSem1Test T3: HDJ & DWCS5 Theory
254IP09L9-Aug8:0012:00ClassiOSProject iOS
255A1109L9-Aug17:3019:30LabSem4Test T4: WAJS Practical
256C1203L9-Aug13:3017:30ClassSem3eProject Sem 3
257A1403M11-Aug19:3021:30LabSem1Test T4: HDJ & DWCS5 Practical
258Retake12-Aug15:30LabACCP, ACNACác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
259A1205M15-Aug19:3020:15LabSem3Test T9: WCF Theory
260Entry15-Aug8:30ClassACCPGMAT, English
261Retake15-Aug8:15LabACCPCác môn thực hành ACCP
247AAD10L16-Aug13:3017:30ClassAndroidProject Android
262A1205M19-Aug19:3021:30LabSem3Test T10: WCF Practical
263Retake19-Aug15:30LabACCPCác môn thực hành ACCP
264C1211I22-Aug13:3014:00LabSem3Test T5: Web I Theory
265Retake22-Aug13:30Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA
266C1211I23-Aug13:3015:30LabSem3Test T6: Web I Practical
267T1404I23-Aug13:3014:15ClassSem1Test T3: HDJ & DWCS5 Theory
268Entry25-Aug8:30ClassACCPGMAT, English
269C1309H25-Aug9:3010:00LabSem2Test T6: Advanced Java I Theory
270Retake25-Aug8:15LabACCP, ACNACác môn lý thuyết ACCP, ACNA, English
271AD11L26-Aug17:30Lab 1AndroidAndroid I Theory
272T1404I27-Aug13:3015:30LabSem1Test T4: HDJ & DWCS5 Practical
273C1309H27-Aug9:3010:00LabSem2Test T7: Advanced Java II Theory
274C1309H29-Aug9:3011:30LabSem2Test T8: Advanced Java Practical
275A1307L29-Aug17:3018:15LabSem2Test T8: PCS Theory
276C1212L30-Aug17:3018:15LabSem2Test T5: Advanced Java I Theory