Lịch thi học viên Tháng 8/2010

56 Nguyễn Chí Thanh        
Mã kỳ thi Ngày Bắt đầu Kết thúc Địa điểm Lớp Kỳ học Môn
399 02/08 07:30     Retake – HV   C Practical
400 02/08 09:45     Retake – HV   C Practical
336 02/08 17:45 19:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T9: Programming in C# Practical
337 03/08 07:30 08:15 Lab A0910G Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
338 03/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
313A 03/08 17:45 19:45 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T5: EJB Practical
318B 04/08 17:45 19:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
339 04/08 18:00 18:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T3: ASP.NET Theory
340 05/08 08:00 08:45 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T4: EJB Theory
341 05/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
341 05/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
341 05/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
342 06/08 07:30 09:30 Lab A0910G Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
343 06/08 10:15 10:45 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
344 06/08 17:45 19:45 Lab 2 Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
321A 07/08 07:30 11:30 Great Hall A0909M Sem 1 Project Evaluation
345 07/08 13:30 15:30 Lab 2 Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
346 07/08 17:45 19:45 Lab 4 A0805L Sem 3 Test T4: ASP.NET Practical
347 09/08 07:30 09:30 Lab 1 C0711G Sem 4 Test T5: EJB Practical
348 10/08 09:30 11:30 Lab 3 A0811H Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
349 11/08 13:30 14:15 Lab C0910I Sem 2 Test T3: XML Theory
350 11/08 15:45 16:45 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T1: Java Theory
351 13/08 15:45 17:45 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T2: Java Practical
352 14/08 08:00 11:30 Great Hall A0810L Sem 2 eProject Evaluation (1)
352 14/08 08:00 11:30 Great Hall A0810L Sem 2 eProject Evaluation (2)
353 14/08 13:30 14:15 Lab C0910I Sem 2 Test T4: SQL Server Database Theory
354 14/08 16:00   Lab 2 Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
356 16/08 17:45 18:30 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T4: EJB Theory
357 17/08 20:00 20:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
358 18/08 17:45 19:45 Lab 2 Retake   Các môn thực hành Sem 1, Java
355A 19/08 16:00 16:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T6: Distributed Computing in Java Theory
360 19/08 17:45 19:45 Lab 1 C0709L Sem 4 Test T5: EJB Practical
361 20/08 08:15 09:00 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
364 20/08 19:45 21:45 Lab 4 A0902M Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
365 21/08 08:00 11:30 Great Hall C0702H Sem 4 eProject Evaluation
368 21/08 13:30 15:30 Lab C0910I Sem 2 Test T5: SQL Server Database Practical
401 21/08 13:30 14:15 Class T1008I Sem 1 Test T1: CF Theory
362A 21/08 14:00 14:45 Class 3 T1005I Sem 1 Test T2: C Theory
359A 21/08 15:45 17:45 Lab 4 C0812K Sem 2 Test T7: Distributed Computing in Java Practical
370 21/08 15:45 16:30 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T4: EJB Theory
402 21/08 08:00 11:30 Great Hall C0902I Sem 2 eProject Evaluation
371 23/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
372 23/08 09:30 10:15 Lab C0810H Sem 3 Test T1: Windows Forms with C# Theory
373 23/08 18:00 18:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T10: Advanced Programming in C# Theory
374 24/08 07:30 09:30 Lab 4 C0811G Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
375 24/08 08:30 09:15 HV Retake – HV   HDJ Theory
366 24/08 13:30 15:30 Lab 3 T1005I Sem 1 Test T3: C Practical
377 25/08 08:30 11:30 Great Hall Entry   Entry Exam
369A 25/08 15:45 16:30 Lab 1 C0909K Sem 2 Test T3: XML Theory
378 25/08 15:45 17:45 Lab 4 A0709K Sem 4 Test T5: EJB Practical
379 26/08 07:30 09:30 HV Retake – C0903QG   HDJ Practical
380 26/08 09:30 11:30 Lab C0810H Sem 3 Test T2: Windows Forms with C# Practical
381 26/08 09:45 11:45 HV Retake – C0904QH, C0905QG   HDJ Practical
382 26/08 14:00 16:00 HV Retake – C0901QI, C0902QK   HDJ Practical
383 26/08 17:45 19:45 Lab 4 C0903L Sem 2 Test T11: Advanced Programming in C# Practical
363A 27/08 14:00 14:45 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T1: Java Theory
376A 28/08 08:00 09:00 Lab 1 C0906G Sem 2 Test T1: Java Theory
367A 28/08 13:30 15:30 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T2: Java Practical
385 28/08 18:00 18:45 Lab 4 C0808L Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
386 28/08       A0803L   eProject Evaluation
387 28/08       C0801L   eProject Evaluation
388 30/08 16:00   Lab 2 Retake   Các môn lý thuyết ACCP i7.1
389 31/08 07:30 08:15 Lab A0910G Sem 2 Test T3: XML Theory
390 31/08 14:00 14:45 Lab 1 C0904I Sem 2 Test T3: XML Theory
391 31/08 17:45 19:45 Lab 2 Retake   Các môn thực hành SQL, .Net
392 31/08 18:00 18:45 Lab 4 A0709L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
19 Nguyễn Trãi         
179 02/08 17:45 19:45 Lab 3 C0912L Sem 1 Test T7: RDBMS Practical
180 02/08 07:30 08:15 Class 3 N0912G ACNA Test T4: W2K3I Theory
181 02/08 17:45 18:30 Class 3 N1006L ACNA Test T1: CIT Theory
167A 04/08 09:30 11:30 Lab 3 C0909H sem 2 Test T5: SQL server Database Practical
182 04/08 07:30 10:00 Lab ACNA N0912G ACNA Test T5: W2K3I Practical
208 05/08 19:45 20:30 Lab1 C1007M Sem 1 Test T1: CF Theory
183 07/08 13:00   Class 1 C0802M Sem 3 Project Evaluation
184 10/08 09:30 10:15 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T5: Advanced Features of ASP.Net Theory
187 13/08 09:30 11:30 Lab 1 A0805H Sem 3 Test T6: Advanced Features of ASP.Net Practical
188 13/08 07:30 08:15 Lab 1 C0710PG  Sem 4 Test T4: EJB Theory
189 13/08 15:45 16:30 Class 3 N1005K ACNA Test T2: W2K3E Theory
185B 14/08 19:45 20:30 Class 3 N1005M ACNA Test T2: W2K3E Theory
190 14/08 08:30 10:30 Class 1 Entry   Hướng dẫn thi đầu vào
191 14/08 13:00 15:30 Lab ACNA Retake ACNA ACNA practical
192 16/08 13:00 15:30 Lab ACNA N1005K ACNA Test T3: W2K3E Practical
193 16/08 08:30 11:30 Class 1 Entry   Entry Exam
186B 17/08 13:00 15:30 Lab ACNA N1005M ACNA Test T3: W2K3E Practical
194 17/08 17:45 18:30 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T6: XMJ & DWSJ Theory
195 17/08 07:30 09:30 Lab 1 C0710PG  Sem 4 Test T5: EJB Practical
197 19/08 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACNA Các môn thực hành sem 1 ACCPi7.1
198 20/08 17:45 19:45 Lab 2 C0710L Sem 4 Test T7: XMJ & DWSJ Practical
196A 21/08 09:30 10:15 Lab 2 C0805H Sem 3 Test T7: Programming Web Services in .Net + AFSS Theory
200 21/08 15:45 17:45 Lab 3 Retake ACNA Java &.Net Practical ( ACCPi7.1)
201 24/08 19:45 20:30 Lab 3 C0905M sem 2 Test T1: Java Theory
202 24/08 17:45 18:30 Lab 1 A0905L sem 2 Test T1: Java Theory
199A 25/08 09:30 11:30 Lab 2 C0805H Sem 3 Test T8: Programming Web Services in .Net + AFSS Practical
203 27/08 19:45 21:45 Lab 3 C0905M sem 2 Test T2: Java Practical
204 27/08 17:45 19:45 Lab 1 A0905L sem 2 Test T2: Java Practical
205 27/08 17:45 18:30 Class 3 Retake ACNA ACCP 2003, ACCP2005 & ACNA Theory
206 28/08 09:30 10:15 Lab 3 C0909H sem 2 Test T3: XML Theory
207 28/08 17:45 19:45 Lab 3 Retake ACNA ACCP 2003 & ACCP 2005 Practical