Lịch thi học viên tháng 7/2014

220AC1211I3-Jul13:3014:00LabSem3Test T1: WF I Theory
221AC1211I4-Jul13:3015:30LabSem3Test T2: WF I Practical
222Entry7-Jul8:30ClassACCPGMAT, English
223Retake7-Jul8:15LabACCP, ACNACác môn lý thuyết ACCP, ACNA
226AC1309H14-Jul9:3010:00LabSem2Test T2: Java I Theory
227A1109L16-Jul19:3020:00LabSem4Test T1: WPSJ Theory
228C1309H16-Jul9:3011:30LabSem2Test T3: Java I Practical
229Entry17-Jul8:30ClassACCPGMAT, English
230Retake17-Jul8:15LabACCPCác môn thực hành ACCP
231A1205M18-Jul19:3020:15LabSem3Test T7: Web II Theory
232A1307L18-Jul17:3018:15LabSem2Test T3: Java II Theory
234Retake19-Jul13:30Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA
233AA1109L21-Jul19:3021:30LabSem4Test T2: WPSJ Practical
235C1109L21-Jul17:3018:15LabSem4Test T7: XMJ Theory
236A1205M22-Jul19:3021:30LabSem3Test T8: Web II Practical
237A1307L22-Jul17:3019:30LabSem2Test T4: Java Practical
238C1109L22-Jul17:3018:15LabSem4Test T8: DWSJ Theory
239Retake22-Jul13:30LabACCP, ACNACác môn lý thuyết ACCP, ACNA
240C1109L24-Jul17:3019:30LabSem4Test T9: XMJ & DWSJ Practical
241C1211I25-Jul13:3014:00LabSem3Test T3: WF II Theory
242Entry25-Jul8:30ClassACCPGMAT, English
243Retake25-Jul8:15LabACCPCác môn thực hành ACCP
244C1211I26-Jul13:3015:30LabSem3Test T4: WF II Practical
245Retake28-Jul13:30Lab ACNAACNACác môn thực hành ACNA