Lịch thi học viên tháng 6/2014

Lịch thi học viên tháng 6/2014

175C1212L4-Jun17:3018:15LabSem2Test T2: Java I Theory
176Retake4-Jun8:30LabACCP & ACNACác môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
177Entry5-Jun8:3011:00ClassACCPGMAT & ENGLISH
178Retake5-Jun8:0010:00LabACCPACCP Practical
179Retake HV K35-Jun13:15HVACCPXMJ Practical (lần 4)
180Retake HV K35-Jun15:30HVACCPXMJ Theory (lần 4)
181A1205M6-Jun19:3020:15LabSem3Test T5: Web I Theory
182C1203L6-Jun17:3018:15LabSem3Test T9: WCF Theory
183C1201QG6-JunHVSem3Test T5: Web I Theory
184C1208H7-Jun7:0012:00ClassSem3eProject Sem 3
185C1201QG9-JunHVSem3Test T6: Web I Practical
186A1205M10-Jun19:3021:30LabSem3Test T6: Web I Practical
187C1203L10-Jun17:3019:30LabSem3Test T10: WCF Practical
188C1109L10-Jun17:3018:15LabSem4Test T5: EJB Theory
189T1404I11-Jun13:3014:15ClassSem1Test T1: C Theory
190Retake11-Jun13:30ACNA LabACNAACNA Practical
191Retake HV K412-Jun13:15HVACCPPCS Practical (lần 3)
192Retake HV K412-Jun15:30HVACCPPCS Theory (lần 3)
193Retake HV K512-Jun8:00HVACCPCF Theory (lần 4)
194C1109L13-Jun17:3019:30LabSem4Test T6: EJB Practical
195T1404I13-Jun13:3015:30LabSem1Test T2: C Practical
196Retake13-Jun8:30LabACCP & ACNACác môn lý thuyết (India, HNA, ACNA)
197Entry16-Jun8:3011:00ClassACCPGMAT & ENGLISH
198Retake16-Jun8:0010:00LabACCPACCP Practical
199Retake HV K518-Jun10:00HVACCPC Theory (lần 2)
200Retake HV K518-Jun8:00HVACCPC Practical (lần 2)
201Retake HV K319-Jun13:15HVACCPWCC Theory (lần 4)
202Retake HV K419-Jun13:30HVACCPDCJ Practical (lần 5)
203Retake HV K419-Jun15:30HVACCPDCJ Theory (lần 5)
204A1307L20-Jun17:3018:15LabSem2Test T2: Java I Theory
205Retake HV K321-Jun8:00ClassACCPBảo vệ lại ĐA Sem 4
206Retake HV K421-Jun8:00ClassACCPBảo vệ lại ĐA Sem 2
207C1301QI24-JunHVSem1Test T4: HDJ & DWCS5 Theory
208Entry25-Jun8:3011:00ClassACCPGMAT & ENGLISH
209C1212L25-Jun17:3018:15LabSem2Test T3: Java II Theory
210Retake25-Jun8:0010:00LabACCPACCP Practical
211C1301QI26-JunHVSem1Test T5: HDJ & DWCS5 Practical
212Retake HV K426-Jun13:30HVACCPWF1 Practical (lần 2)
213Retake HV K426-Jun15:30HVACCPWF1 Theory (lần 2)
214Retake27-Jun13:30ACNA LabACNAACNA Practical
215C1212L28-Jun17:3019:30LabSem2Test T4: Java Practical