Lịch thi học viên tháng 6/2013

Mã kỳNgàyThángGiờ bắt đầuGiờ kết thúcPhòngTên lớpKỳ họcKỳ thi
372A1-Jun-20132013/69:3010:15LabC1207Hsem 2TEST T2: Java I Theory
3433-Jun-20132013/613:3015:30LabRetakeACCPC, HDJ.SQL Practical
353A3-Jun-20132013/615:4516:30LabC1106Ksem 3TEST T7: Web Programming 2 Theory
355A3-Jun-20132013/617:4519:45LabA1109LACCPTEST T9: Programming in C# Practical
3544-Jun-20132013/615:4517:45LabC1106Ksem 3TEST T8: Web Programming 2  Practical
3794-Jun-20132013/619:4520:30LabA1205Msem 2XML Theory
3565-Jun-20132013/617:4518:30LabC1101Lsem 3TEST T5: Advanced Features of ASP.NET Theory
3805-Jun-20132013/68:3010:40ClassEntryGmat & English
3905-Jun-20132013/68:0010:00LabKhóa 3HVDCJ&DSJ Practical (lần 5)
3915-Jun-20132013/610:0010:45LabKhóa 3HVDCJ&DSJ Theory (lần 5)
3446-Jun-20132013/617:4518:30LabRetakeLý thuyết HNA (ACCP & ACNA)
3836-Jun-20132013/613:3015:30LabKhóa 2 + Khóa 1HVEJB Practical ( lần 4)
3846-Jun-20132013/615:3016:15LabKhóa 2 + Khóa 1HVEJB Theory ( lần 4)
3996-Jun-20132013/6C1112Hsem 2eProject Evaluation (deadline)
4006-Jun-20132013/6C1109Lsem 2eProject Evaluation (deadline)
3457-Jun-20132013/68:0010:00LabRetakeACCPJava & .NET Practical
3578-Jun-20132013/617:4519:45LabC1101Lsem 3TEST T6: Advanced Features of ASP.NET Practical
34611-Jun-20132013/68:3011:30Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
35812-Jun-20132013/619:4520:15LabA1103Msem 3TEST T5: Web Programming 1 Theory
39212-Jun-20132013/68:0010:00LabKhóa 3HVPCS Practical (lần 4)
39312-Jun-20132013/610:0010:45LabKhóa 3HVPCS Theory (lần 4)
397A12-Jun-20132013/617:4518:30ClassN1207L & R1208KACNA advTest T10: Linux Theory
38513-Jun-20132013/613:3015:30LabKhóa 2 + Khóa 1HVPWSN Practical ( lần 5)
38613-Jun-20132013/615:3016:15LabKhóa 2 + Khóa 1HVPWSN Theory ( lần 5)
34714-Jun-20132013/68:0010:00LabRetakeACCPC, HDJ.SQL Practical
398A14-Jun-20132013/68:3011:00Lab ACNAN1207L & R1208KACNA advTest T11: Linux Practical
35915-Jun-20132013/619:4521:45LabA1103Msem 3TEST T6: Web Programming 1  Practical
38115-Jun-20132013/68:3010:40ClassEntryGmat & English
40115-Jun-20132013/6T1208Hsem 1Project Evaluation
36018-Jun-20132013/613:3014:15LabC1204Isem 2TEST T8: Programming in C# Theory
38918-Jun-20132013/6HNAKhóa 1 (HL) + Khóa 2,3HVBảo vệ lại ĐA sem 1,2,4
34819-Jun-20132013/68:008:45LabRetakeLý thuyết HNA (ACCP & ACNA)
39419-Jun-20132013/68:0010:00LabKhóa 3HVWFC# 1 Practical (lần 1)
39519-Jun-20132013/610:0010:45LabKhóa 3HVWFC# 1 Theory (lần 1)
373A19-Jun-20132013/69:3010:15LabC1207Hsem 2TEST T3: Java II Theory
40519-Jun-20132013/68:0010:00LabKhóa 1 + Khóa 2HVWPSJ Practical (thi lại)
40619-Jun-20132013/610:0010:45LabKhóa 1 + Khóa 2HVWPSJ Theory (thi lại)
34920-Jun-20132013/617:4519:45LabRetakeACCPJava & .NET Practical
37420-Jun-20132013/69:3011:30LabC1207Hsem 2TEST T4: Java Practical
38720-Jun-20132013/613:3015:30LabKhóa 2 + Khóa 1HVXMJ Practical (lần 2)
38820-Jun-20132013/615:3016:15LabKhóa 2 + Khóa 1HVXMJ Theory (lần 2)
36221-Jun-20132013/613:3015:30LabC1204Isem 2TEST T9: Programming in C# Practical
35022-Jun-20132013/68:3011:30Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
36324-Jun-20132013/615:4516:30LabC1106Ksem 3TEST T9: Enterprise Application Development Theory
35125-Jun-20132013/613:3015:30LabRetakeACCPC, HDJ, SQL Practical
38225-Jun-20132013/68:3010:40ClassEntryGmat & English
36426-Jun-20132013/615:4517:45LabC1106Ksem 3TEST T10: Enterprise Application Development Practical
36526-Jun-20132013/614:0014:45LabK3CDA01HVWEB2 Theory
36626-Jun-20132013/615:0015:45LabK3CDA02HVWEB2 Theory
35227-Jun-20132013/68:0010:00LabRetakeACCPJava & .NET Practical
40227-Jun-20132013/69:3010:15LabC1208Hsem 2TEST T1: XML Theory
40327-Jun-20132013/6C1004Msem 4eProject sem 4 (deadline)
40427-Jun-20132013/6A1005Lsem 4eProject sem 4 (deadline)
36728-Jun-20132013/613:3014:15LabT1211IACCPTEST T4: HDJ&DWMX Theory
36828-Jun-20132013/613:0015:00LabK3CDA02HVWEB2 Practical
36928-Jun-20132013/615:0017:00LabK3CDA01HVWEB2 Practical
396A29-Jun-20132013/6HNAHVBảo vệ lại ĐA Sem 1; 2; 4