• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo Trường Hanoi- Aptech thông báo lịch thi học viên tháng 4 – bản cập nhật mới nhất.

Các bạn học viên lưu ý nắm được thông tin đầy đủ để đăng ký thi.

 

Mã kỳ thi

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Địa điểm

Kỳ học

Môn

112A

A1410L

2-Apr

17:45

Lab

Sem2

Java2 Theory

113

C1401QG

2-Apr

 

Class

Sem2

Project Java

114

A1410L

4-Apr

17:45

Lab

Sem2

Java2 Practical

115

Retake

4-Apr

17:45

Lab

ACNA

Các môn thực hành ACCP

116

Entry

5-Apr

8:30

Lab

ACCP

GMAT,English

118

A1510M

6-Apr

19:30

Lab

Sem1

SQL Theory

119

C1410G

6-Apr

8:00

Lab

Sem4

WPSJ Theory

117

T1509I

6-Apr

14:00

Lab

Sem1

SQL Theory

121

A1510M

8-Apr

19:30

Lab

Sem1

SQL Practical

123

Retake

8-Apr

17:45

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

124

Retake-K5

8-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

WAJS Theory (lần 4)

125

Retake-K5

8-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Theory (lần 5)

126

Retake-K5

8-Apr

13:30

Lab-HV

Sem4

WPSJ Practical (lần 5)

127

Retake-K6

8-Apr

15:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Theory (lần 5)

128

Retake-K6

8-Apr

13:30

Lab-HV

Sem2

JAVA2 Practical (lần 5)

120A

T1509I

9-Apr

14:00

Lab

Sem1

SQL Practical

122A

C1410G

12-Apr

8:00

Lab

Sem4

WPSJ Practical

130

Retake

12-Apr

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

131

C1505G

13-Apr

8:00

Lab

Sem2

Java1 Theory

132

C1401QG

14-Apr

 

Lab-HV

Sem3

AWSAD2 Theory

133

C1401QG

15-Apr

 

Lab-HV

Sem3

AWSAD2 Practical

134

C1505G

15-Apr

8:00

Lab

Sem2

Java1 Practical

135

Entry

15-Apr

8:30

Lab

ACCP

GMAT,English

137

Retake

19-Apr

13:30

Lab ACNA

ACNA

Các môn thực hành ACNA

138

C1410G

20-Apr

8:00

Lab

Sem4

WAJS Theory

139

Retake

21-Apr

15:30

Lab

ACCP

Các môn thực hành ACCP

140

Retake-K5

21-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

EJB Theory (lần 2)

141

Retake-K5

21-Apr

13:30

Lab-HV

Sem4

EJB Practical (lần 2)

142

Retake-K6

21-Apr

15:30

Lab-HV

Sem2

DCJ Theory (lần 4)

143

Retake-K6

21-Apr

13:30

Lab-HV

Sem2

DCJ Practical (lần 4)

144

C1410G

22-Apr

8:00

Lab

Sem4

WAJS Practical

136A

A1307L

23-Apr

13:30

Class

Sem4

Project J2EE

148

Entry

25-Apr

8:30

Lab

ACCP

GMAT,English

145

Retake

25-Apr

15:30

Lab

ACCP

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

146

Retake-K6

25-Apr

15:30

Lab-HV

Sem2

PCS Theory (lần 3)

147

Retake-K6

25-Apr

13:30

Lab-HV

Sem2

PCS Practical (lần 3)

149

Retake-K5

28-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

XMJ Theory (lần 1)

150

Retake-K5

28-Apr

13:30

Lab-HV

Sem4

XMJ Practical (lần 1)

151

Retake-K5

28-Apr

15:30

Lab-HV

Sem4

WCC Theory (lần 1)

152

Retake-K6

28-Apr

15:30

Lab-HV

Sem3

WSAD#1 Theory (lần 1)

153

Retake-K6

28-Apr

13:30

Lab-HV

Sem3

WSAD#1 Practical (lần 1)