Lịch thi học viên tháng 3/2014

3303/0315:3016:15LabRetakeACCPLý thuyết India
3404/0313:3014:15LabC1211ISem2Test T5: Advanced Java I Theory
3505/0315:3017:30LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
3605/038:3011:00ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
3706/0313:3014:15LabC1211ISem2Test T6: Advanced Java II Theory
3806/0310:0010:45LabC1208HSem3Test T5: Web I Theory
3906/0313:3015:30HVRetake HVACCPXMJ Practical  (lần 1)
4006/0315:3016:15HVRetake HVACCPXMJ Theory (lần 1)
4106/0313:3015:30HVRetake HVACCPRDBMS Practical (lần 5)
4206/0315:3016:15HVRetake HVACCPRDBMS Theory (lần 5)
4307/038:159:00LabRetakeACCP & ACNALý thuyết HNA, ACNA
4408/0313:3015:30LabC1211ISem2Test T7: Advanced Java I, II Practical
4508/0310:0012:00LabC1208HSem3Test T6: Web I Practical
4610/037:158:00HVC1201QGSem2Test T8: PCS Theory
4711/0313:3014:15LabC1211ISem2Test T8: PCS Theory
4811/037:159:15HVC1201QGSem2Tets T9: PCS Practical
4912/0313:3016:00Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
5013/0313:3015:30LabC1211ISem2Test T9: PCS Practical
5113/0313:3015:30HVRetake HVACCPEJB Practical  (lần 1)
5213/0315:3016:15HVRetake HVACCPEJB Theory (lần 1)
5313/0315:3016:15HVRetake HVACCPXML Theory (lần 5)
5415/038:0012:00ClassRetake HVACCPBảo vệ lại ĐA Sem 1 + Sem 2
5515/0315:3017:30LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
5615/038:3011:00ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
5717/0310:0010:45ClassT1309HSem1Test T6: DDSQL Theory
5817/0310:0010:45ClassR1306HACNAISA Theory
5919/0310:0012:00LabT1309HSem1Test T7: DDSQL Practical
6019/038:0012:00Lab ACNAR1306HACNAISA Practical
6120/0313:3015:30HVRetake HVACCPWPSJ Practical (lần 3)
6220/0315:3016:15HVRetake HVACCPWPSJ Theory (lần 3)
6320/0315:3016:15HVRetake HVACCPWAJS Theory (lần 3)
6420/0315:3016:15HVRetake HVACCPWCC Theory (lần 1)
6520/038:008:45HVRetake HVACCPCF Theory (lần 1)
6620/0313:3015:30HVRetake HVACCPDCJ Practical (lần 2)
6720/0315:3016:15HVRetake HVACCPDCJ Theory (lần 2)
6820/0315:3016:15LabRetakeACCP & ACNALý thuyết HNA, ACNA
6922/038:0012:00ClassRetake HVACCPBảo vệ lại ĐA Sem 3
7022/038:159:00LabRetakeACCPLý thuyết India
7125/0315:3017:30LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
7225/038:3011:00ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
7326/0319:3020:15LabA1103MSem4Test T7: XMJ Theory
7426/0313:3016:00Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
7527/0313:3015:30HVRetake HVACCPJava Practical (lần 3)
7627/0315:3016:15HVRetake HVACCPJava Theory (lần 3)
7728/0317:3018:15LabC1203LSem3Test T5: Web I Theory
7829/0317:3017:30ClassC1212LSem1Project Sem 1
7929/0319:3020:15LabA1103MSem4Test T8: DWSJ Theory
8029/0310:0010:45LabC1208HSem3Test T7: Web II Theory