Lịch thi học viên tháng 2/2014

113/02ClassC1204ISem3Deadline eProject sem 3
213/0215:3016:15HVRetake HVACCPXML Theory (lần 4)
313/0213:3015:30HVRetake HVACCPWPSJ Practical (lần 2)
413/0215:3016:15HVRetake HVACCPWPSJ Theory (lần 2)
514/0217:3018:15LabC1203LSem3Test T3: WF II Theory
615/028:0010:00LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
715/028:3010:40ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
1018/0219:3020:15LabA1103MSem4Test T5: EJB Theory
818/0217:3019:30LabC1203LSem3Test T4: WF II Practical
918/028:0010:00LabRetakeACCP & ACNALý thuyết HNA, ACNA
1119/0215:3016:15LabRetakeACCPLý thuyết India
1220/02ClassC1201QGSem2Deadline eProject sem 2
1320/0213:3015:30HVRetake HVACCPDCJ Practical (lần 1)
1420/0215:3016:15HVRetake HVACCPDCJ Theory (lần 1)
1520/0215:3016:15HVRetake HVACCPWAJS Theory (lần 2)
1620/0213:3015:30HVRetake HVACCPDCJ Practical (lần 1)
1720/0215:3016:15HVRetake HVACCPDCJ Theory (lần 1)
1820/0215:3016:15HVRetake HVACCPWAJS Theory (lần 2)
1921/0213:3016:00Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
2022/0219:3021:30LabA1103MSem4Test T6: EJB Practical
2122/02HVRetake HVACCPBảo vệ lại ĐA Sem 3
2222/028:0012:00Class 1Retake HVACCPBảo vệ lại ĐA Sem 2
3122/028:0012:00Class 2Project Sem 1ACCPProject Sem 1
2325/028:0010:00LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
2425/028:3010:40ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
2926/0210:0010:45ClassR1306HACNALinux Theory
2527/0213:3015:30HVRetake HVACCPJava Practical (lần 2)
2627/0215:3016:15HVRetake HVACCPJava Theory (lần 2)
2727/028:0010:00HVRetake HVACCPWCF Practical (lần 3)
2827/0210:0010:45HVRetake HVACCPWCF Theory (lần 3)
3028/028:0012:00Lab ACNAR1306HACNALinux Practical