Lịch thi học viên tháng 1/2014

9023-Jan-142014/18:008:45LabRetakeACCP, ACNALý thuyết HNA, ACNA
9034-Jan-142014/18:008:45LabRetakeACCPLý thuyết India
7876-Jan-142014/18:3010:40ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
7887-Jan-142014/117:3018:15LabC1212LACCPTEST T6: DDSQL Theory
910A7-Jan-142014/113:3013:15LabK3CDA02HVXMJ Theory
911A7-Jan-142014/114:3015:15LabK3CDA01HVXMJ Theory
9047-Jan-142014/115:3017:30LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
733B8-Jan-142014/110:0010:45ClassR1306HACNATEST T6: CISCO Theory
9128-Jan-142014/113:3014:15LabKhóa 4HVXML Theory (lần 3)
9138-Jan-142014/113:3014:15LabKhóa 4HVXML Theory (lần 3)
7899-Jan-142014/110:0010:45LabC1208Hsem 3TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
9149-Jan-142014/113:0015:00LabK3CDA02HVXMJ Practical
9159-Jan-142014/115:0017:00LabK3CDA01HVXMJ Practical
9059-Jan-142014/113:3016:00Lab ACNARetakeACNAACNA Practical
79010-Jan-142014/113:3016:00Lab ACNAR1306HACNATEST T7: CISCO Practical
79110-Jan-142014/119:3020:15LabC1203Lsem 4TEST T1: Windows Forms with C#1 Theory
91610-Jan-142014/18:0010:00LabKhóa 3HVWCF Practical (lần 3)
91710-Jan-142014/110:0010:45LabKhóa 3HVWCF Theory (lần 3)
79311-Jan-142014/117:4519:45LabC1212LACCPTEST T7: DDSQL Practical
79411-Jan-142014/110:0012:00LabC1208Hsem 3TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
90611-Jan-142014/115:3017:30LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
792A14-Jan-142014/117:3018:15ClassN1302LACNATest T8: E2K3M Theory
79614-Jan-142014/119:3021:30LabC1203Lsem 4TEST T2: Windows Forms with C#1 Practical
79715-Jan-142014/117:3018:15LabA1307Lsem 1TEST T6: DDSQL Theory
79815-Jan-142014/18:3010:40ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
91815-Jan-142014/18:0010:00LabKhóa 3HVWEB 1 Practical (lần 4)
91915-Jan-142014/110:0010:45LabKhóa 3HVWEB 1 Theory (lần 4)
92015-Jan-142014/113:3015:30LabKhóa 4HVRDB Practical (lần 4)
92115-Jan-142014/115:3016:15LabKhóa 4HVRDB Theory (lần 4)
795A16-Jan-142014/113:3016:00Lab ACNAN1302LACNATest T9: E2K3M Practical
92216-Jan-142014/110:0010:45LabKhóa 3HVWEB 1 Theory (lần 4)
90716-Jan-142014/115:3016:15LabRetakeACCPLý thuyết India
79918-Jan-142014/117:3019:30LabA1307Lsem 1TEST T7: DDSQL Practical
90818-Jan-142014/115:3016:15LabRetakeACCP, ACNALý thuyết HNA, ACNA
80022-Jan-142014/113:3014:15LabT1304Isem 1TEST T6: DDSQL Theory
80122-Jan-142014/119:3020:15LabC1207Msem 2TEST T8: Programming in C# Theory
80222-Jan-142014/18:3010:40ClassEntryACCPGMAT & ENGLISH
92322-Jan-142014/113:0013:45LabK3CDA02HVWCC Theory
92422-Jan-142014/115:0015:45LabK3CDA01HVWCC Theory
80323-Jan-142014/110:0010:45LabC1208Hsem 3TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
80424-Jan-142014/18:309:15ClassT1309Hsem 1TEST T3: HDJ&DWCS5 Theory
80524-Jan-142014/117:4518:30LabA1109Lsem 3TEST T9: Enterprise Application Development Theory
80624-Jan-142014/113:3015:30LabT1304Isem 1TEST T7: DDSQL Practical
80724-Jan-142014/119:3021:30LabC1207Msem 2TEST T9: Programming in C# Practical
80825-Jan-142014/18:3010:30LabT1309Hsem 1TEST T4: HDJ & DWCS5 Practical
80925-Jan-142014/117:4519:45LabA1109Lsem 3TEST T10: Enterprise Application Development Practical
90025-Jan-142014/110:0012:00LabC1208Hsem 3TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical