• Post category:Lịch thi

Bộ phận Đào tạo thông báo; Lịch thi học viên tháng 10/2015 

 

Lớp

Ngày

Bắt đầu

Môn

Retake

8-Oct

13:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

15-Oct

14:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

17-Oct

13:30

Các môn thực hành ACNA

Retake

22-Oct

15:30

Các môn thực hành ACCP

Retake

27-Oct

16:00

Các môn lý thuyết ACCP, ACNA, English

Retake

30-Oct

17:45

Các môn thực hành ACCP

 

Chúc các bạn đạt kết quả tốt!

Phòng Đào tạo