Lịch thi học viên tháng 10/2013

Mã kỳNgàyThángGiờ bắt đầuGiờ kết thúcPhòng thiTên lớpHọc kỳTên kỳ thi
5561-Oct-132013/1017:4519:45LabA1307Lsem 1TEST T3: C Practical
5961-Oct-132013/109:3010:30ClassR1306HACNATEST T1: CIT
531B2-Oct-132013/109:3010:15LabC1208Hsem 2TEST T5: Advanced Java I Theory
545A2-Oct-132013/1017:4518:30LabA1109Lsem3TEST T3: Windows Forms with C#2 Theory
5642-Oct-132013/1019:4520:30LabC1207Msem 2TEST T3: Advanced Java Theory
5653-Oct-132013/1017:4519:45LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
5963-Oct-132013/1014:0014:45LabK3CDA01HVWPSJ Theory
5973-Oct-132013/1015:0015:45LabK3CDA02HVWPSJ Theory
5664-Oct-132013/1019:4521:45LabC1207Msem 2TEST T4: Java Practical
534B4-Oct-132013/109:3010:15LabC1208Hsem 2TEST T6: Advanced Java II Theory
5984-Oct-132013/108:008:45LabK4CDA01HVXML Theory
540B5-Oct-132013/109:3011:30LabC1208Hsem 2TEST T7: Advanced Java Practical
553A5-Oct-132013/1017:4519:45LabA1109Lsem 3TEST T4: Windows Forms with C#2 Practical
5675-Oct-132013/108:3011:00ClassEntryGMAT & ENGLISH
5685-Oct-132013/1015:4516:30LabC1106KACCPTEST T3: WAJS Theory
5705-Oct-132013/108:008:45LabRetakeACCP, ACNALý thuyết HNA, ACNA
5717-Oct-132013/1019:4520:30LabRetakeACCPLý thuyết India
5997-Oct-132013/107:309:30LabK3CDA02HVWPSJ Practical
6007-Oct-132013/109:3011:30LabK3CDA01HVWPSJ Practical
5698-Oct-132013/1015:4517:45LabC1106KACCPTEST T4: WAJS Practical
5728-Oct-132013/1017:4518:30LabA1205Msem 2TEST T5: Advanced Java I Theory
5749-Oct-132013/1013:3014:15ClassT1304Isem 1TEST T2: C Theory
5799-Oct-132013/1017:4518:30LabA1205Msem 2TEST T6: Advanced Java II Theory
6019-Oct-132013/108:0010:00LabKhóa 3HVWEB 1 Practical (lần 2)
6029-Oct-132013/1010:0010:45LabKhóa 3HVWEB 1 Theory (lần 2)
6039-Oct-132013/1013:0015:00LabKhóa 4HVC Practical (lần 3)
6049-Oct-132013/1015:0015:45LabKhóa 4HVC Theory (lần 3)
58210-Oct-132013/1017:4519:45LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
57311-Oct-132013/1017:4519:45LabA1205Msem 2TEST T7: Advanced Java Practical
57511-Oct-132013/1013:3015:30LabT1304Isem 1TEST T3: C Practical
58411-Oct-132013/1017:4518:30LabC1109Lsem 3TEST T5: Web Programming 1 Theory
58511-Oct-132013/1017:4518:30ClassN1305LACNATEST T2: W2K3E Theory
58612-Oct-132013/1013:3016:00LabRetakeACNAACNA Practical
57614-Oct-132013/108:3011:00Lab ACNAN1305LACNATEST T3: W2K3E Practical
57715-Oct-132013/10LabC1109Lsem 3TEST T6: Web Programming 1  Practical
57815-Oct-132013/108:3011:00ClassEntryGMAT & ENGLISH
58715-Oct-132013/108:008:45LabRetakeACCPLý thuyết India
60516-Oct-132013/108:0010:00LabKhóa 3HVWEB 2 Practical (lần 2)
60616-Oct-132013/1010:0010:45LabKhóa 3HVWEB 2 Theory (lần 2)
58817-Oct-132013/1015:4516:30LabRetakeACCP, ACNALý thuyết HNA, ACNA
60717-Oct-132013/1013:3015:30LabKhóa 2HVXMJ Practical (lần 4)
60817-Oct-132013/1015:3016:15LabKhóa 2HVXMJ Theory (lần 4)
60917-Oct-132013/1013:3015:30LabKhóa 4HVHDJ&DW Practical (lần 3)
61017-Oct-132013/1015:3016:15LabKhóa 4HVHDJ&DW Theory (lần 3)
58919-Oct-132013/1015:4517:45LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)
61119-Oct-132013/10Khóa 1,2 + Học lạiBảo vệ lại ĐA sem 4
61221-Oct-132013/108:008:45LabK3CDA01HVWAJS Theory
61321-Oct-132013/1010:0010:45LabK3CDA02HVWAJS Theory
59022-Oct-132013/109:3010:15LabC1208Hsem 2TEST T8: Programming in C# Theory
59123-Oct-132013/1013:3016:00LabRetakeACNAACNA Practical
61423-Oct-132013/108:0010:00LabKhóa 3HVWFC# 1 Practical (lần 4)
61523-Oct-132013/1010:0010:45LabKhóa 3HVWFC# 1 Theory (lần 4)
58024-Oct-132013/109:3011:30LabC1208Hsem 2TEST T9: Programming in C# Practical
61624-Oct-132013/1013:3015:30LabKhóa 4HVRDB Practical (lần 1)
61724-Oct-132013/1015:3016:15LabKhóa 4HVRDB Theory (lần 1)
58125-Oct-132013/108:3011:00ClassEntryGMAT & ENGLISH
59725-Oct-132013/109:3010:15ClassR1306HACNATEST T2: W2K3E Theory
59226-Oct-132013/1013:3014:15LabC1204IACCPTEST T5: Web Programming 1 Theory
61826-Oct-132013/10Khóa 3Bảo vệ lại ĐA Sem 2
58329-Oct-132013/1013:3015:30LabC1204IACCPTEST T6: Web Programming 1  Practical
59329-Oct-132013/1015:4516:30LabRetakeACCPLý thuyết India
59829-Oct-132013/1013:3016:00Lab ACNAR1306HACNATEST T3: W2K3E Practical
59431-Oct-132013/1015:4516:30LabC1106KACCPTEST T5: EJB Theory
59531-Oct-132013/1017:4519:45LabRetakeACCPCác môn thực hành (C, HDJ, SQL, Java, NET)