Thời gian:

Thứ 7, Ngày 30/08/2008
Thứ 4, Ngày 10/09/2008
Thứ 7, Ngày 20/09/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội