Thời gian:

Thứ 2, Ngày 02/3/2009
Thứ 3, Ngày 10/03/2009
Thứ 6, Ngày 20/3/2009

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội