Lịch thi đầu vào tháng 3

Thời gian:

          Thứ 5, Ngày 15/03/2007
        Chủ Nhật, Ngày 25/03/2007

Địa điểm:

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh