Lịch thi đầu vào tháng 12/2008

Thời gian:

Thứ 6, Ngày 05/12/2008
Thứ 7, Ngày 20/12/2008

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, Số 56 Nguyễn Chí Thanh – Đống Đa – Hà Nội