• Post category:Lịch thi

Thời gian:

Thứ 2, Ngày 05/11/2007
Thứ 5, Ngày 22/11/2007

Địa điểm:

Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh