Lịch thi đầu vào Tháng 1

Thời gian:

          Sáng thứ 7, Ngày 20/01/2007

Địa điểm:

         Tại Hanoi-Aptech – 56 Nguyễn Chí Thanh