Lịch thi đầu vào tháng 09/2007

Thời gian: 

          Thứ 4, Ngày 05/09/2007
          Thứ 5, Ngày 20/09/2007

Địa điểm: 

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh