Lịch thi đầu vào tháng 08/2007

Thời gian: 

          Chủ Nhật, Ngày 05/08/2007
          Thứ 2, Ngày 20/08/2007

Địa điểm: 

         Tại Hanoi-Aptech, 56 Nguyễn Chí Thanh